Analiza danych statystycznych za pierwsze półrocze 2017 r.

2018-01-10

Analiza danych statystycznych za pierwsze półrocze 2017 r. w zakresie opanowania wpływu i czasu trwania postępowania w sprawach karnych rozpoznawanych w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

 Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 2 stycznia 2018 roku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 8 stycznia 2018 r. odwołał z funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Pana Sędziego Macieja Żelazowskiego. Odwołany Prezes powołany został decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2016 roku, a koniec jego kadencji przypadał na dzień 22 czerwca 2022 roku. Z informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że podstawą odwołania Prezesa była ocena wskaźników statystycznych za pierwsze półrocze 2017 roku z której wynika, że Sąd Apelacyjny w Szczecinie „nie radzi sobie z opanowaniem wpływu spraw karnych, co oznacza że w sądzie tym rosną zaległości. Jest też pod koniec rankingu średniego czasu trwania spraw niezałatwionych".

Dane statystyczne za I półrocze 2017 roku wskazują, że:
  • wskaźnik opanowania wpływu w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie dla spraw karnych wyniósł 99,9 i był drugim z najlepszych wyników w Polsce (pierwsze miejsce zajął Sąd Apelacyjny w Poznaniu z wynikiem 100,4).
  • wskaźnik czasu trwania postępowania (według metodologii CEPEJ) w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie dla spraw karnych wyniósł 20,86 i także był drugim z najlepszych wyników w Polsce ( pierwsze miejsce zajął Sąd Apelacyjny w Lublinie);
  • wskaźnik przeciętnego czasu trwania postępowania w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie dla spraw karnych wyniósł 1,84 i również był drugim najlepszym wynikiem w Polsce (pierwsze miejsce zajął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu);

 Analiza tych danych jednoznacznie wskazuje, że Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpoznaje sprawy karne najszybciej.

Galeria

Rejestr zmian dla: Analiza danych statystycznych za pierwsze półrocze 2017 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d