Aktualności

Artykuły

 • Informacja

  13.10.2015 r.

  Wobec rezygnacji złożonej przez Pana dyrektora Romana Bilskiego, Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 70 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w zw. z art. 32 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.), odwołał go ze stanowiska dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dniem 13 października 2015 roku.

  Czytajwięcejo:
 • Informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych

  09.10.2015 r.

  Uprzejmie informujemy, że informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych zostały uzupełnione o dane za III kwartał 2015 r.

  Więcej:

 • Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

  29.09.2015 r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 września 2015 roku A.021-268/15 w sprawie ustanowienia dnia 24 września 2015 r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

  Czytajwięcejo:
 • Obchody 70-lecia sądownictwa szczecińskiego

  Rok 2015 jest rokiem szczególnym w historii sądownictwa w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Na ten bowiem rok przypadają jubileusze powstania ważnych instytucji wymiaru sprawiedliwości w naszym regionie, bo oprócz świętowanej w dniu 9 września 2015 roku 70. rocznicy utworzenia pierwszego sądu w Szczecinie, niedawno obchodziliśmy dwudziestolecie istnienia sądownictwa administracyjnego w naszym regionie, a wcześniej 10. rocznicę powstania Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

  Czytajwięcejo:
 • Niebieski Parasol 2015

  Już po raz szósty odbędzie się ogólnopolska akcja Niebieski Parasol organizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych przy udziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.
  Inicjatywa polega na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych przez radców prawnych.

   

  Czytajwięcejo:
 • Nowy numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  12.08.2015 r.

  Ukazał się kolejny numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (Nr 2/2015).

 • Informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych

  20.07.2015 r.

  Uprzejmie informujemy, że informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych zostały uzupełnione o dane za II kwartał 2015 r.

  Więcej:

 • Akcja Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

  01.06.2015 r.

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, wsparte przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr hab. Romana Hausera, przygotowało i rozpowszechniło materiały edukacyjne zawierające wybrane postanowienia Konwencji o prawach dziecka ilustrowane pracami laureatów konkursu plastycznego „Prawa dziecka oczami dzieci”

 • Wizyta prezesów sądów apelacyjnych w Radzie Europy i Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu

  Wizyta prezesów sądów apelacyjnych w Radzie Europy i Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu

  01.06.2015 r.

  W dniach 19-20 maja 2015 r. delegacja wysokiego szczebla z 11 sądów apelacyjnych przebywała w Strasburgu z wizytą studyjną w Radzie Europy i Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

  Czytajwięcejo:
 • Nowy numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  24.04.2015 r.

  Ukazał się kolejny numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (Nr 1/2015).