Aktualności

Artykuły

 • IX Forum Kultury Słowa

  10.10.2013 r.

  W dniach 9 - 11 października 2013 roku odbywa się IX Forum Kultury Słowa „Mówi się. O wymowie i wymowności Polaków", w które zaangażował się Sąd Apelacyjny w Szczecinie, jako partner wspierający. Jest to dziewiąta konferencja naukowa z cyklu poświęconego językowi mówionemu i jego poprawności.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego - wyniki

  13.09.2013 r.

  Ogłoszenie o wynikach Konkursu na wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, przeprowadzonego w dniu 12 września 2013 roku

 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego - lista dopuszczonych kandydatów

  04.09.2013 r.

  Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na 2 stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie:

 • Informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych

  17.07.2013 r.

  Uprzejmie informujemy, że informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych zostały uzupełnione o dane za II kwartał 2013 r.

  Więcej:

 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - nowelizacja przepisów kpc

  W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. Poniżej znajdują się do pobrania elektroniczne wersje broszur informacyjnych oraz poradników dla pełnomocnika, powoda i pozwanego nt. EPU.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

  08.07.2013 r.

  Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

 • Nowy numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  08.07.2013 r.

  Ukazał się kolejny numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (Nr 3/2013).

 • Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2013 roku dniem wolnym od pracy

  05.07.2013 r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 lipca 2013 roku Nr A. 021-184/13 w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2013 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

  Czytajwięcejo:
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

  12.06.2013 r.

  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem to jeden z ośrodków wchodzących w skład Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ośrodek działa na dwóch płaszczyznach: udziela bezpośredniej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz aktywnie uczestniczy w budowaniu Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 • Portal Informacyjny - zarządzenie

  30.04.2013 r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2013 roku Nr A.021-94/13 - w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2013 r. Nr A.021-36/13